کارشناس آموزش

تعداد بازدید:۲۷۰۷

 

کارشناسی روابط عمومی

شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - دانشگاه پیام نور

تلفن: 08638221799
 

شرح وظایف:

1-ثبت نام حضوری ورودی های جدید و دریافت مدارک لازم

2- رسیدگی به امور تغذیه

3-کنترل حضور و غیاب اساتید

4-تکثیر سوالات امتحانی

5-تعیین شماره کلاس امتحانات و شماره زدن صندلی ها

6- مشارکت در برگزاری امتحانات

7-  پیگیری امور فارغ التحصیلی

8- پیگیری امور مکاتبات نظام وظیفه برای دانشجویان پسر

9- پیگیری درخواست خرید لوازم مصرفی و غیر مصرفی دانشکده

کلید واژه ها: کارشناس آموزش دانشکده پرستاری شازند حسن بابایی