ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۴۸۷۲

 

سرکار خانم دکتر سهیلا شمسی خانی

CV

دکتری  پرستاری
مرتبه علمی: استادیار

آدرس: شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب - جنب دانشگاه پیام نور

کد پستی: 38619-7-4545
تلفن و نمابر به همراه پیش شماره: 08638221799
 

   شرح وظایف:

نظارت بر اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی

ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی  و فرهنگی دانشکده

ارزیابی کار سالیانه دانشکده وگزارش به ریاست محترم دانشگاه

 

کلید واژه ها: ریاست دانشکده پرستاری شازند سهیلا شمسی خانی