دانش‌های تأیید نهایی شدۀ دانشگاه در سامانۀ جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت

۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۴ کد : ۲۵۴۳۴ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۶۱
دانش‌های تأیید نهایی شدۀ دانشگاه در سامانۀ جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت

باسمه‌تعالی

اطلاعیه

با هدف اطلاع‌رسانی دانش‌های تأیید نهایی شده دانشگاه در سامانۀ جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت، مقتضی است تجربیات ذیل جهت استفادۀ بیشتر همکاران و مدیران محترم مورد مطالعه قرار گیرد:

آدرس سامانۀ جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت: https://km.behdasht.gov.ir

نمایندۀ اجرایی مدیریت دانش در دانشگاه

کلید واژه ها: مدیریت دانش سامانۀ جامع مدیریت دانش وزارت بهداشت اطلاع‌رسانی دانش تجربیات سامانۀ مدیریت دانش سامانۀ جامع مدیریت دانش تجربه دانش‌های تأیید نهایی شده ثبت تجربه


( ۳ )

نظر شما :