مطالب مرتبط با کلید واژه

شمارۀ مرکز تلفن


معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای حمیدرضا کریمی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 12 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری شمارۀ تلفن مستقیم: 33130130-086 شمارۀ مرکز تلفن: ...

معرفی پرسنل واحد سیستم‌ها و روش‌ها

کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها: خانم زهرا مجلسی‌راد مدرک تحصیلی: لیسانس معارف اسلامی سابقۀ خدمت: 27 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول سیستم‌ها و روش‌ها: 1- مطالعۀ کلیۀ بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به اصلاح سیستم‌ها و روش‌های اداری 2- مطالعه و بررسی در مورد فرآیندهای ...

معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: آقای مهران هدایت‌زاده مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی سابقۀ خدمت: 25 سال شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238 رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: 1- نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در ...

معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

رئیس گروه مهندسی سازمان: آقای محمدرضا شیرازی مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس حسابداری سابقۀ خدمت: 28 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 202 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن ...

معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

کارشناس مسئول آموزش کارکنان و مدیران: آقای عباس محسنی مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی سابقۀ خدمت: 27 سال   کارشناس آموزش و توسعه مدیران: آقای محمدرضا عطیفه مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 26 سال   رئوس شرح وظایف: 1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر ...

معرفی پرسنل واحد ارزیابی عملکرد کارکنان

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد کارکنان: خانم اعظم نکونام مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 28 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول ارزیابی عملکردکارکنان: 1- ارائه راهنمائی‌های لازم به رابطین ارزیابی، در جهت آشنایی با طرح ارزیابی عملکرد پرسنل 2- نظارت بر حسن اجرای ...

معرفی پرسنل واحد تحول اداری

کارشناس مسئول تحول اداری: خانم لیلا مهاجری مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 17 سال رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول تحول اداری: 1- اجرای نظام پیشنهادها جهت بهره‌برداری از نظرات کارکنان در ارائه خدمات 2- نظارت بر ثبت برنامۀ عملیاتی سالیانۀ مشترک معاونت توسعه ...