معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۷۶۱۷
معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای حمیدرضا کریمی

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 12 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

شمارۀ تلفن مستقیم: 33130130-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2242

 

وظایف مدیر توسعه سازمان و تحول اداری:

1- مطالعه و بررسی در مورد قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

2- نظارت بر حسن اجرای امور و وظایف محوله و اجرای دقیق و صحیح مصوبات کمیته‌های حوزۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

3- مطالعه و بررسی‌های لازم در امور مرتبط با مهندسی مشاغل و مهندسی سازمان، آموزش ضمن خدمت، ارزیابی پرسنلی، سیستم‌ها و روش‌ها و تحول اداری در راستای تحقق اهداف دستگاه

4- نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای کارشناسی زیرمجموعۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

5- مطالعه و بررسی روش‌های گردش کار در دستگاه اجرایی به منظور ایجاد سیستم‌ها و روش‌های کاربردی ساده در امور جاری از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی

6- نظارت بر اجرای صحیح تشکیلات تفصیلی، تنظیم شرح وظایف پست‌های مصوب سازمانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاه با همکاری کارشناسان مربوطه و واحدهای تابعه

7- مطالعه و بررسی در زمینۀ نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی پرسنل در سطوح مختلف بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده و اجرای دوره‌ها

8- برگزاری و شرکت در جلسات کمیته‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و ارائه نظر پیرامون موضوعات مطرح شده

9- رسیدگی به اعتراضات پرسنلی در مورد نحوۀ اجرا یا عدم اجرای مصوبات کمیته‌های مختلف حوزۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کلید واژه ها: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری خیابان شهید شیرودی حمیدرضا کریمی

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳