شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع

تعداد بازدید:۷۶۶
شناسنامه خدمات معاونت توسعه مدیریت ومنایع
  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری

             1-خدمت انتقال کارکنان دانشگاه اعم از بهداشتی و درمانی، آموزشی به سایر دستگاه‌های اجرایی

  • خدمات سال97( انتخابی از لیست  دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری درسال مذکور

            1-خدمت معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن باشناسه 13011029101

            2-خدمت صدور گواهی معافیت باشناسه 11021014103

کلید واژه ها: معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات شناسه دار لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری خدمات بدون شناسه

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹