شناسنامه خدمات معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۹۱۶
شناسنامه خدمات معاونت آموزشی
  • لیست خدمات بدون شناسه دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94

           1-تسویه‌حساب و اعلام فارغ‌التحصیلی دانشجویان

  • لیست خدمات شناسه دار دور اول اصلاح نظام اداری سالهای 96-94

            1-خدمت جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه با شناسه 10031028100

  • خدمات سال97( انتخابی از لیست  دوراول )باتوجه به عدم ارسال تفاهم نامه دور دوم اصلاح نظام اداری درسال مذکور

            1-ثبت‌نام و برگزاری آزمون باشناسه 18041026100

            2-اعلام نتایج آزمون‌ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون‌ها باشناسه 18041026101

            3-خدمت آموزش مداوم  جامعه پزشکی باشناسه18051024000

  • لیست خدمات شناسه دار دور دوم اصلاح نظام اداری سالهای 99-97

          1-بازنگری خدمت آموزش مداوم جامعه پزشکی با شناسه18051024000

 

کلید واژه ها: شناسنامه خدمات الکترونیکی خدمات شناسه دار لیست خدمات دوردوم اصلاح نظام اداری لیست خدمات دور اول اصلاح نظام اداری

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۹