با هدف افزایش آگاهی و اطلاع رسانی بهتر به مراجعه کنندگان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی روابط عمومی و اطلاع رسانی

۱۸ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۱۵
دوره آموزشی «آشنایی با مبانی روابط عمومی و اطلاع رسانی »با حضور ۴۹ نفر از رابطین روابط عمومی هسته های گزینش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت آذر ماه سالجاری در ستاد مرکزی وزارت بهداشت به میزبانی هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت برگزار گردید . در این دوره آموزشی جناب آقای دکتر اصغرزاده (از اساتید روانشناسی) در خصوص ارتباط موثر و روابط عمومی مباحثی را عنوان نمودندو سپس جناب آقای محمودی مدیر کل محترم دبیرخانه هیات مرکزی گزینش در خصوص برنامه های آتی هیات مرکزی در خصوص ارتباط بهتر و بیشتر با مراجعه کنندگان مواردی را بیان نمودند که راه اندازی کانال ارتباطی در فضای مجازی و انتشار نشریه سلامت از طرف هیات مرکزی گزینش از جمله این موارد هستند.
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی روابط عمومی و اطلاع رسانی