راه اندازی پورتال جدید هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۲۹
راه اندازی پورتال جدید هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک

با استعانت از خداوند متعال ، پورتال جدید هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک بارگزاری گردید.امید است این امر وسیله ای باشد در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر در خصوص امر مهم تکریم ارباب رجوع.


( ۲ )