با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات

برگزاری کارگاه تحقیق

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۳۴
با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات ، کارگاه تحقیق در هسته گزینش علوم پزشکی اراک برگزار گردید.
برگزاری کارگاه تحقیق

با توجه به حضور بازرسان هیات مرکزی گزینش در هسته اراک و به درخواست مسئول واحد تحقیقات دوره آموزشی کارگاه تحقیق در محل هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید.در این جلسه که با حضورمدیر ، اعضاء ، محقیقن و رابطین گزینش علوم پزشکی استان برگزار شد در خصوص موارد مطرح شده از سوی بازرسان هیات مرکزی  و آخرین تغییرات آئین نامه تحقیق گزینش وزارت بهداشت ، بحث و تبادل نظر شد.


نظر شما :