در راستای حفظ منابع انسانی دانشگاه

جلسه مشترک مدیران بیمارستان ها و هسته گزیش

۰۴ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۷۳
جلسه مشترک مدیران بیمارستان ها و هسته گزیش

با عنایت به نقش نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه در هر سازمان و در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ، پیرو مکاتبات قبلی با ریاست محترم دانشگاه و همچنین موارد مطرح شده از طرف مدیر هسته گزینش در جلسه تحول نظام سلامت؛ به پیشنهاد هسته گزینش دانشگاه جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه ، ریاست محترم بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)، مدیر محترم منابع انسانی ، مدیر محترم دفتر پرستاری دانشگاه ، مدیران بیمارستان ها و مدیر و اعضاء هسته گزینش دانشگاه به میزبانی هسته گزینش در روز دوشنبه 1398/10/02 در محل گزینش دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه در راستای ایجاد وحدت رویه جهت نحوه اجرای آراء صادره از سوی گزینش ،تصمیم گیری در خصوص جابه جایی نیروها بین بیمارستان ها و ... بحث و تبادل نظر شد و تصمیات لازم در خصوص موارد مطرح شده اتخاذ گردید. 


( ۱ )

نظر شما :