پرسش های متداول

سئولات متداول مراحل استخدامی


1-آیا فیش واریزی حق ثبت نام داوطلبان جزء مدارک مورد نیاز از داوطلبان اخذ خواهد شد؟

اصل رسید بانکی (فیش واریزی حق ثبت نام در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی) در زمان دریافت مدارک از داوطلب اخذ خواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود اصل فیش واریزی را نزد خود نگهداری و درهنگام ارائه مدارک تحویل کارشناس مربوطه نمایند.

در صورتیکه‌ داوطلب در هنگام تحویل مدارک به هر دلیل فیش واریزی خود را ارئه ننماید از استخدام وی ممانعت بعمل خواهد آمد.

2-محل خدمت داوطلب چگونه تعیین میشود. آیا حق انتخاب نیز وجود دارد؟

محل خدمت قبولشدگان در واحدهای تابعه دانشگاه حسب نیاز و در قالب سهمیه تخصصی تعیین می‌شود.

سهمیه استخدامی هر واحد بر حسب نیاز و توسط واحدهای تخصصی دانشگاه تعیین میشود لذا در صورتیکه در زمان مراجعه داوطلب جهت تعیین محل خدمت چند واحد دارای سهمیه استخدامی باشند داوطلب می‌تواند یکی از واحدهای مورد نظر را انتخاب نماید. در غیر اینصورت حق انتخاب برای داوطلب باقی نمی‌ماند.

3- آیا این فکر درست است که کسانی که زودتر جواب پرونده آنها اعلام شده،شانس بیشتری برای انتخاب محل کار دارندو طبیعتاً آنها که دیرتر جواب گزینش را می گیرند باید مکانهای باقیمانده را انتخاب کنیم؟

ظاهراً فکر درستی است اما در واقع همیشه چنین نیست چون ممکن است کسانی که زودتر جواب پرونده آنها حاضر میشود بدلیل فوریت نیاز یک واحد خاص امکان انتخاب نداشته باشند در حالی این امکان ممکن است برای افراد بعدی بوجود آید از طرفی محل کار خوب ممکن است برای همه یکسان نباشد مثلاً ممکن است یک محل به محل سکونت شما نزدیک بوده و آن را خوب قلمداد کنید ولی به محل سکونت دیگری دور بوده و در مسیر سرویسهای ایاب و ذهاب هم نباشد وبرای او بد بشمار آید و بقیه شرایط هم همین طور ممکن کسی مبلغ کارانه کمتر و راحتی کار را ترجیح دهد و دیگری عکس آن را و .. بنابراین بهترین و مطمئن ترین کار توکل بر خداست

 4-آیا وقتی کسی برای مراحل استخدامی بعد از گزینش دعوت می شود به این معنی است که کسانی که در لیست قبولیهای آزمون دارای رتبه بهتری هستند ولی دعوت نشده اند مردود شده اند؟

خیر هرکس که هسته گزینش استخدام او را بلامانع اعلام کند برای مراحل بعدی دعوت می شود و اعلام نظر گزینش به ترتیب رتبه های قبولی نیست .

 

 

سئوالات متداول مرحله ثبت نام و گزینش


1-تعریف افراد بومی: داوطلبان در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل بومی تلقی می‌گردند:

الف: محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد درخواست برای استخدامی یکی باشد.

ب: حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محل مورد تقاضای استخدام گذرانده باشد.

ج:فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنان (اعم از ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامی یکی باشد.

 

2-اولویت افراد بومی چگونه است؟

داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف 50% از مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار میشوند. بطور مثال اگر در یک رشته شغلی تعداد مورد نیاز 20 نفر باشد تعداد 10 نفر (50%) از افراد بومی که حدنصاب امتیاز لازم را کسب کرده باشند قبول میشوند.

 

3-شرایط قبولی داوطلبان در آزمون کتبی به چه نحو است؟

کسب حداقل 60% نمره آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) از شرایط قبولی در آزمون کتبی می‌باشد.

ایثارگران و افراد معلول در سقف سهمیه مقرر از کسب حداقل 60% نمره آزمون معاف هستند.

 

4-  نمره نهایی داوطلب چگونه تعیین می‌شود.

نمره نهایی هر داوطلب میانگین نمرات آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و ‌آزمون مصاحبه (تخصصی و عملی) می‌باشد.

 

5-حدنصاب نمره مصاحبه تخصصی به چه میزان است؟

داوطلبان باید 50% نمره مصاحبه تخصصی را کسب نمایند در غیر اینصورت از ادامه مراحل استخدام باز خواهند ماند.

 

6-استفاده از افراد قبولشده ذخیره به چه نحوی است؟

در صورتیکه از افراد قبول شده اصلی انصراف و یا استخدام آنان مورد تائید هسته گزینش قرار نگیرد از افراد ذخیره بترتیب امتیاز استفاده میشود. در غیر اینصورت از افراد قبول شده ذخیره استفاده نخواهد شد.

 

7-آیا افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از اولویت برخوردار میشوند؟

خیر-افراد قبولشده ذخیره در آزمونهای بعدی از هیچ اولویتی برخوردار نیستند قبول شدن در آزمون استخدامی منوط به کسب حدنصاب امتیاز لازم میباشد.

 

8-آیا افرادیکه در استخدام رسمی، پیمانی در دستگاههای دولتی اشتغال بکار دارند می‌توانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند.

خیر، داوطلبان در زمان ثبت نام نباید در استخدام دستگاههای دولتی باشند اگر فردی که در استخدام (رسمی، پیمانی، قراردادی) دستگاه دولتی می‌باشد بخواهد در آزمون دانشگاه شرکت نماید باید ابتدا رابطه استخدامی خود را با دستگاه متبوع قطع سپس در آزمون ثبت نام نماید. اگر این فرد بدون قطع رابطه استخدامی در آزمون شرکت و پس از قبول شدن مبادرت به قطع رابطه استخدامی خود با دستگاه متبوع خود بنماید استخدام این فرد لغو و بلا اثر خواهد شد. زیرا ملاک زمان ثبت نام است نه زمان قبول شدن در آزمون.

 

9-نحوه و شرایط مصاحبه تخصصی چگونه است؟

مصاحبه تخصصی هر رشته شغلی دارای معیار و ضابطه و شاخصهایی می‌باشد که این معیار و شاخصها قبل از برگزاری مصاحبه توسط کمیته آزمون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از تائید جهت اجرای مصاحبه در اختیار مصاحبه گران قرار می‌گیرد لازم به ذکر است این معیار و شاخصها برای کلیه داوطلبان یک رشته شغلی بطور یکسان اعمال می‌شود.

 

 10-چگونه می توانم انصراف دهم؟ 
در صورتی که هنوز در مصاحبه تخصصی شرکت نکرده اید عدم شرکت شما در این مصاحبه انصراف تلقی می شود اما اگر از افراد قبول شده اصلی یا ذخیره نهایی(مرحله آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی) هستید باید به واحد استخدام مراجعه و کتباٌ انصراف خود را اعلام نمایید .

 

11-با توجه به طولانی زمان مراحل استخدام اگر سازمانی بخواهد با ما قرارداد ببنددتکلیف ما چیست ؟

اشتغال شما درشرکتها و سازمانهای غیر دولتی مانع استخدام نیست ولی پس از استخدام لزوماً باید در ساعات موظف کاری و شیفتهای تعیین شده در محل کار حضور یابید .

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۷