بیمارستان مهر خنداب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

هفته بدون دخانیات
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۹

هفته بدون دخانیات

سلامتی را قدم بزن
۰۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۴

سلامتی را قدم بزن

هفته ملی جمعیت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۱

هفته ملی جمعیت

برگزاری مانور دوره‌ای حریق سال ۱۴۰۱
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۷

برگزاری مانور دوره‌ای حریق سال ۱۴۰۱