جهش تولید

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۸ آبان
  روز جهانی سکته مغزی
 • ۱۸ آبان
  روز جهانی رادیولوژی
 • ۲۴ آبان
  روز جهانی دیابت
 • ۲۴ آبان
  روز حمایت از بیماران کلیوی
 • ۲۵ آبان
  روز حمایت از بیماران کلیوی