اخبار اصلی - آرشیو

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ به امضای معاون حقوقی رییس جمهور، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی قوه قضاییه رسید.

متن تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۱ به امضای معاون حقوقی رییس جمهور، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی قوه قضاییه رسید. متن کامل تفاهم نامه به شرح زیر است:

ادامه مطلب
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری سال ۱۳۹۸

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون دستیاری سال ۱۳۹۸

احتراماً به اطلاع می رساند جهت اقدامات اولیه ثبت نام و پذیرش ؛ به منظور سپردن تعهدات لازمه به آقای عظیمی در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین مراجعه و نسبت به طی مراحل تعهد اقدام فرمایید .

ادامه مطلب