مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


شرح وظایف حقوقی

شرح وظایف : *بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی دانشگاه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه دانشگاه به منظور دفاع از حقوق و منافع دانشگاه و ...

وظایف امور قراردادها

امور قراردادها شرح وظایف:   - برگزاری و تشکیل جلسه مناقصه عمومی و بارگزاری درخواست های مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پس از اخذ مجوزهای لازم و ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده - پیگیری اخذ ...