آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تعهدات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم اخذ تعهد شهریه پردازان پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراکتعهدات
فرم اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دکتری تخصصیتعهدات
نمونه فرم اخذ تعهدمحضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریهتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف پزشکیتعهدات
فرم تعهد محضری جهت شرکت در آزمون دوره دکترای تخصصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و داروسازی و دکترای تخصصی رشته های دندانپزشکیتعهدات
مهم * نحوه اخذ تضمین *تعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دستیاران فوق تخصصتعهدات
فرم تعهد پذیرفته شدگان دکتری عمومی ( سهمیه مناطق محروم )تعهدات
اخذ تعهد دکتری تخصصیتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه صد در صد بومیتعهدات
فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزادتعهدات
تعهد خروج از کشورتعهدات
تعهدات جدیدتعهدات
تعهد بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای هیات علمیتعهدات
تعهد پذیرفته شدگان فراخوان هیأت علمیتعهدات
دستیاران آزاد دندانپزشکیتعهدات
تعهد بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان هیأت علمیتعهدات
خروج از کشورخروج از کشورتعهدات