آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ارجاع اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه تفویض شدمصوبات و دستورالعمل های مرتبط۰۲ بهمن ۱۳۹۸
دستورالعمل ارزیابی عملکردکارمندان موسسات تابع آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمیمصوبات و دستورالعمل های مرتبط۰۴ شهریور ۱۳۹۸
فرم اخذ تعهد شهریه پردازان پردیس دانشگاه علوم پزشکی اراکتعهدات
فرم اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دکتری تخصصیتعهدات
نمونه فرم اخذ تعهدمحضری از پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد با پرداخت شهریهتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف پزشکیتعهدات
فرم تعهد محضری جهت شرکت در آزمون دوره دکترای تخصصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت و داروسازی و دکترای تخصصی رشته های دندانپزشکیتعهدات
بخشنامه مشترک معاون حقوقی وزارت و رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص نحوه اجرای قانون ارتقاء بهره وریمصوبات و دستورالعمل های مرتبط
مهم * نحوه اخذ تضمین *تعهدات
ماموریت آموزشی اعضای غیر هیات علمیبخشنامه های دیوان عدالت اداری
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دستیاران فوق تخصصتعهدات
فرم تعهد پذیرفته شدگان دکتری عمومی ( سهمیه مناطق محروم )تعهدات
اخذ تعهد دکتری تخصصیتعهدات
فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه صد در صد بومیتعهدات
فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزادتعهدات
دستورالعمل ارزیابی رابطین حقوقیدستورالعمل رابطین حقوقی
تعهد خروج از کشورتعهدات
تصویب نامه مناقصاتمناقصات
الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به طرح دعوای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۲۱۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)بخشنامه های دیوان عدالت اداری
راهنمای کاربردی نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداریبخشنامه های دیوان عدالت اداری