مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات امناء


دستور العمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء و اعضای آن دستور العمل

دستورالعمل تشکیل کمیسیون دائمی هیات امناء   درهردانشگاه علوم پزشکی کمیسیونی دائمی مرکب از حداقل دو عضو منتخب هیأت امناء، رئیس مؤسسه، یک نفر صاحب­نظر در امور مالی از مؤسسه و یک نفر مطلع از قوانین و مقررات حقوقی و اداری با ...

شرح وظایف

    هیات امناء موسسه: تصویب آئین نامه داخلی تصویب برنامه های راهبردی و عملیاتی فعالیت ها در سطح موسسه سیاستگذاری و پیگیری در اجرای فعالیت­های موسسه در محورهای برنامه­ریزی، امور خدمات سلامت ، امور آموزشی، پژوهشی و فن آوری ،امور مالی، اداری و منابع ...


برگزاری کمیسون دائمی هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، ساوه و خمین گالری

شانزدهمین جلسه کمسیون دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ، ساوه و خمین ، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور اعضای محترم کمیسون دائمی هیات امناء در محل دانشگاه علوم پزشکی اراک تشکیل و پیشنهادات بررسی و نهایتا مورد تصویب قرار گرفت. ضمنا در این جلسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی برای حسابرسی سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردید.

ادامه مطلب