فیلم های آموزشی پروسیجرهای واحد اصول و مهارتهای پرستاری (پراتیک )

تعداد بازدید:۹۵۰۱۶

کلید واژه ها: پروسجرهای پراتیک فیلم آموزشی پرستاری مهارتهای بالینی پرستاری شستن دستها تزریق عضلانی نصب NGT تعبیه آنژوکت