مسئول آموزش

تعداد بازدید:۲۱۰۴

 

منیژه تاج آبادی فراهانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

برنامه کاری (کلیک کنید)

 

شازند - خیابان عباس آباد - نرسیده به سراب

تلفن: 08638221799
 

ایمیل:
mantajfar@gmail.com

شرح وظایف:

1-ثبت اطلاعات دروس در سیستم هم آوا

2-انتخاب واحد دانشجویان ترم یک

3-رسیدگی به امور حذف و اضافه وحذف اضطراری و  مشکلات انتخاب واحد

4- تعیین شماره کلاس دروس تئوری از طریق هماهنگی با سمعی بصری

5- تهیه لیست حضور و غیاب پس از حذف و اضافه

6- رسیدگی به امور میهمانی و انتقالی

7- تنظیم نامه های اشتغال به تحصیل، ریز نمرات و گزارشات سیستم هم آوا

8- تنظیم نامه های مربوط به درخواست سوالات از اساتید و اعلام زمان آزمون درس مربوطه

9-برگزاری آزمون های مجازی

10- مشارکت در برگزاری امتحانات حضوری

کلید واژه ها: مسئول آموزش منیژه تاج آبادی فراهانی