رؤسای پیشین

تعداد بازدید:۱۴۹۰

 

جناب آقای کوروش رضایی

مدت ریاست: 9 سال

از 89/7/1 الی 98/7/23

درجه تحصیلی :کارشناس ارشد پرستاری

Avatar
   
آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۱