رؤسای پیشین

تعداد بازدید:۱۷۲۹

 

جناب آقای کوروش رضایی

مدت ریاست: 9 سال

از 89/7/1 الی 98/7/23

درجه تحصیلی :کارشناس ارشد پرستاری

Avatar

جناب آقای محمد گلی طالب

مدت ریاست: 4 سال

از 98/7/24   الی 1402/7/1

درجه تحصیلی :کارشناس ارشد پرستاری

Avatar
   
 
آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۲