اهداف و رسالت

تعداد بازدید:۵۹

رسالت

رسالت دانشکده پرستاری شازند دانشگاه علوم پزشکی اراک ، بسترسازی برای تامین خدمات مطلوب به ذی نفعان در ابعاد پایه ای رشته شامل آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی بر معنویت، اخلاق و رفتار حرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقه مند به رشته و در راستای حرکت در مسیر دانایی محوری و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سطوح ملی منطقه ای می باشد.

 

چشم انداز

ارتقای جایگاه و رتبه علمی دانشکده در سطح منطقه وبین دانشکده های پرستاری کشور

 

کلید واژه ها: چشم انداز رسالت دانشکده پرستاری شازند