شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۸۴۱

شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

 

 • ثبت نام دانشجویان جدید الورود و اخذ مدارک لازم.
 • تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان.
 • ثبت نام و واحدگیری درنیم سال های تحصیلی.
 • انجام امور مربوط به حذف واضافه واحدهای درسی دانشجویان، حذف اضطراری و حذف واحدهای اضافی دانشجویان مشروط.
 • تهیه و نصب اطلاعیه های لازم برای دانشجویان.
 • امور مربوط به فارغ التحصیلی و اخذ برگه تسویه حساب.
 • اعلام اسامی دانشجویانی که به هردلیل مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 • ثبت نام دانشجویان میهمان ترمی یا تک درسی و تشکیل پرونده و اخذ مدارک از آنها.
 • مشخص کردن دانشجویان مشروط و دانشجویان اتمام سنوات.
 • اعلام برنامه برای دانشجویان جهت ورود به سیستم هم آوا.
 • انجام پیش ثبت نام و اعلام آمار به مدیر گروه.
 • انجام امور مربوط به امتحانات و تهیه لیست حضور و غیاب امتحانات.
 • ارسال برنامه امتحانی اساتید.
 • درخواست اعلام اسامی دانشجویانی که بیش از چهار جلسه از هفده جلسه غیبت داشته اند.
 • اعلام نهایی برنامه امتحانات در بورد آموزشی.
 • آماده نمودن دفترچه های امتحانی و مکان برگزاری امتحان.
 • تهیه لیست حضور و غیاب اساتید، مسئولان کارگاه ها و آزمایشگاه ها و لیست حضور و غیاب دانشجویان.
 • تهیه لیست مشروطی ها و انصرافی ها و اعلام کتبی به آنان.
 • بررسی و ارسال پرونده فارغ التحصیلان.
 • تهیه و تنظیم برنامه نیم سال برای اساتید.
 • وارد نمودن نمرات کارآموزی و پروزه دانشجویان.
 • بررسی مستمر پرونده دانشجویان  و انجام مکاتبات مربوط به نظام وظیفه.
 • تهیه گواهی های اشتغال به تحصیل، نامه میهمانی برا ی دانشجویان و سایر امور مربوط به دانشجویان.
 • پیش ثبت نام ترم تابستان و اعلام آنها به دانشجویان.
 • تنظیم فعالیتهای حق التدریس اساتید و ارسال گزارشهای حق التدریس در موعد های مقرر.
 • تنظیم فعالیتهای اساتید مدعو و ارسال گزارشهای آنان در موعد مقرر.
 • ارسال ریز نمرات دانشجویان در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه و ضبط در پرونده دانشجویان.
 • تعیین لیست دانشجویان ممتاز و ارسال آن به واحد استعدادهای درخشان.
 • انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به نظام وظیفه جهت فارغ التحصیلان محروم و ترک تحصیل ها.
 • ارسال برگه اخطاریه برای آن دسته از دانشجویانی که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آیین نامه کمتر باشد.
 • انجام امور مربوط به صدور تاییدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی.
 • گزارش آمار دانشجویان و موارد خواسته شده از موسسات دیگر.
 • انجام مکاتبات مربوط به دانشجویان میهمان و انتقالی با توجه به مقررات آموزشی.
 • همکاری در برگزاری آزمونهای سراسری.
 • انجام امور مربوط به آیین نامه های آموزشی.

 

 

 

کلید واژه ها: شرح وظایف آموزش