اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۹۷۸

 

 

ردیف

اعضا شورا

رتبه علمی

1

دکتر کبری راهزانی

دانشیار

2

دکتر نازی نجات

استادیار

3

دکتر شراره خسروی

دانشیار

4

دکتر داود حکمت پو

استاد

5

دکتر محبوبه سجادی

دانشیار

6

آقای کورش رضایی

مربی

7

آقای محمد گلی طالب

مربی

8

آقای مهدی هرورانی

مربی

9

آقای هادی جعفری منش

مربی

10

آقای احمد رضا عابدی

مربی

11

خانم فاطمه گنجه

مربی

 

کلید واژه ها: اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری شازند

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱