کانون شازند

ردیفنام کانون نام دبیرجانشین دبیرآدرس کانون
1کانون سلامت مهاجرانفاطمه جعفریمژگان محتشم پورشهر مهاجران -کوی فضیلت - روبروی مسکن مهر
2کانون سلامت تورهمهدی غلامیامیر عزیزیشهر توره خیابان امام خمینی -ساختمان شهرداری
3کانون سلامت آستانهمحمود شاه ولدیسلطان دارابیآستانه خیابان طالقانی -ساختمان شهرداری
4کانون سلامت شازند (کلاوه)رقیه فرجیمعصومه مرادیشازند محله کلاوه ساختمان پایگاه سلامت کلاوه
5کانون سلامت هندودرمعصومه علی قورچیمحمد فدایی وندشهر هندودر جنب مسجد جامع -خانه بهداشت هندودر
6کانون سلامت هفتهمریم امانیمحمود کریمیشهر هفته میدان امام حسین کوچه شورا
7کانون سلامت بازنهاسماعیل نادیمعصومه جابریشهباز محله بازنه جنب پارک کودک ساختمان شهرداری
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.