کانون شازند

ردیفنام کانون نام دبیرجانشین دبیرآدرس کانون
7کانون سلامت بازنهاسماعیل نادیمعصومه جابریشهباز محله بازنه جنب پارک کودک ساختمان شهرداری
4کانون سلامت شازند (کلاوه)رقیه فرجیمعصومه مرادیشازند محله کلاوه ساختمان پایگاه سلامت کلاوه
1کانون سلامت مهاجرانفاطمه جعفریمژگان محتشم پورشهر مهاجران -کوی فضیلت - روبروی مسکن مهر
3کانون سلامت آستانهمحمود شاه ولدیسلطان دارابیآستانه خیابان طالقانی -ساختمان شهرداری
6کانون سلامت هفتهمریم امانیمحمود کریمیشهر هفته میدان امام حسین کوچه شورا
5کانون سلامت هندودرمعصومه علی قورچیمحمد فدایی وندشهر هندودر جنب مسجد جامع -خانه بهداشت هندودر
2کانون سلامت تورهمهدی غلامیامیر عزیزیشهر توره خیابان امام خمینی -ساختمان شهرداری
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.