کانون خنداب

ردیفنام کانوننام دبیرجانشین دبیرآدرس کانون
1آب و آینهسکینه طاهریسمیه نعیمیبلوار شهید بهشتی-جنب سالن چند منظوره آموزش وپرورش
2عارفاننیره رضاییناهید مجیدیخنداب محله حصار خیابان شهید رجایی جنب مسجد صاحب الزمان
3قلعه خندابزهرا رجبیخدیجه قمشلوییخنداب-محله قلعه خنداب-پایگاه بسیج خنداب
4قره چایزهرا غلامیزهرا السادات حسینیجاورسیان خیابان مخابرات درمانگاه قدیم
5خانقای سفلیفائزه مرجانیعاطفه حمیدیجاورسیان خیابان مخابرات درمانگاه قدیم
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.