کمیته دیده بانی سلامت

تعداد بازدید:۳۶۴

فهرست  دستگاههای اجرایی عضو کمیته دیده بانی سلامت :

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

 شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی

 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

جمعیت هلال احمر استان مرکزی

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی

اداره کل  بهزیستی استان مرکزی

اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

فرماندهی محترم انتظامی استان مرکزی

خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی 

سازمان پزشکی قانونی استان مرکزی

دادگستری کل استان مرکزی

تامین اجتماعی استان مرکزی

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی

اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی

اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی

دادستانی استان مرکزی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان شهرستان خمین

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان ساوه

 

کلید واژه ها: کمیته دیده بانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک آب و فاضلاب شهری آب و فاضلاب روستایی کمیته امداد بهزسیتی راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹