مطالب مرتبط با کلید واژه

اراک


معرفی برنامه جامع سلامت

معرفی برنامه جامع سلامت استان مرکزی برنامه جامع سلامت استان، یک سند راهبردی در هر چهار بعد سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی است. این برنامه که یک سند بالادستی در جغرافیای استان است با محوریت کارگروه تخصصی سلامت و ...