آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شاخص های عدالت در سلامتاسناد راهبردی
راه اندازی کانون های سلامت محلاتاسناد راهبردی
روند استقرار کانون های سلامت شهری در دانشگاه علوم پزشکی اراکفایلهای آموزشی
ساختار و برنامه های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذاییاسناد راهبردی
سند اجتماعی شدن سلامتاسناد راهبردی
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازیتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و نیروی انتظامیتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزیتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانانتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورشتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان محیط زیستتفاهم نامه ها
شیوه نامه استقرار دبیرخانه های سلامتشیوه نامه ها
مجموعه انتظارات بین بخشی از دستگاههای اجرایی برای ارتقای سلامت در جمهوری اسلامی ایراندستورالعمل ها و آئین نامه ها
ساختار و تشکیلات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و زیرمجموعه های آندستورالعمل ها و آئین نامه ها
اهداف توسعه پایداردستورالعمل ها و آئین نامه ها
اطلاعیه معرفی نذر سلامتاطلاعیه ها
شیوه نامه خانه مشارکت مردمشیوه نامه ها۲۵ آذر ۱۳۹۷
شیوه نامه اندیشگاه سلامتشیوه نامه ها۲۵ آذر ۱۳۹۷
شیوه نامه کمیته دیده بانی سلامتشیوه نامه ها۲۵ آذر ۱۳۹۷
شیوه نامه شورای پیام گزاران سلامتشیوه نامه ها۲۵ آذر ۱۳۹۷