انتشار سالنامه آماری سال ۱۳۹۷ دانشگاه

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۹ کد : ۶۱۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۲
انتشار سالنامه آماری سال ۱۳۹۷ دانشگاه

سالنامه آماری دانشگاه توسط مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و با هدف جمع آوری صحیح داده های آماری در جهت آگاهی افزایی وضعیت دانشگاه و اتخاذ تصمیمات دقیق تر  منتشر شده است. 
این سالنامه شامل اطلاعات ارزشمندی از وضعیت مراکز آموزشی- درمانی، نیروی انسانی، مراکز بهداشتی، آمار و اطلاعات دانشجویان است. 
فایل سالنامه آماری 97 دانشگاه برای استفاده پژوهشگران، صاحبنظران، ذینفعان و سایر علاقه مندان بر روی زیر پرتال اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه قابل دسترسی است.
 

کلید واژه ها: سالنامه آماری مراکز آموزشی نیروی انسانی آمار پژوهشگران


( ۱ )