سایتهای آماری

تعداد بازدید:۱۰۰۴۱

معتبرترین سایتهای آماری ایرانی و خارجی

سایت های ایرانی :

انجمن آمار ایران

مرکز آمار ایران

پژوهشکده آمار

انجمن آمار موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

خبرنامه آماری انجمن علمی آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

آمارهای اقتصادی ایران

دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماری وزارت بهداشت ُدرمان  و آموزش

مرکز آمار واطلاعات زنان ایران

پژوهش نامه انجمن آمار ایران

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نشریه تازه های آماری

پایگاه اطلاعاتی نشریات

 

سایت های خارجی:

انجمن آمار امریکا

بخش آمار سازمان ملل متحد

انجمن بین المللی آمارهای رسمی

مرکز مطالعات آماری،اقتصادی واجتماعی کشورهای اسلامی

صندوق جمعیت ملل متحد

شرکتspss

محاسبات آماری به صورتonline

آمارهای جهانی

موسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه

انجمن آمار کانادا

انجمن آمار انگلیس

انجمن آمار واشنگتن       
انجمن برنولی  
انجمن آمار فنلاند  

انجمن بین المللی تحلیل بیزی

مجموعه ژورنالهای تخصصی آماری 

سایت آمار در پژوهش

آموزش آمار به زبان ساده

انجمن آمار سلطنتی 

انجمن بین المللی محاسبات آماری (IASC)    
انجمن بین المللی بیومتریک (IBS)
انجمن بین المللی تحلیلهای بیزی (ISBA)
موسسه بین المللی آمار (ISI)
موسسه ملی آمار (INS/INS)

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷