مقالات آماری

تعداد بازدید:۴۱۸۶

1. تاریخچه علم آمار 

2.  ریشه و تعریف آمار

3.   هدف آمار

4.   دانشنامه آماری

5.   منابع آماری در ایران

6.   کاربرد علم آماردر بیمارستان

7.   معرفی آمار زیستی

8.   سالنامه آماری کشور

9.   آمار دروغ نمی گوید

10.  داده کاوی 

11.  داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی

12.  نمونه گیری

13.  آماری ها چه میدانند؟

14.  معرفی چند نرم افزار آماری

15.  مراحل تهیه یک طرح آماری

16.  بررسی و تحلیل روشهای تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران

17.  چرا برنامه ریزی مهم است؟ 

18. بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19. تغییرات جمعیتی کشور در 6 دهه ی اخیر

20. چشم اندازی به باروری در ایران از سال 1395 تا 1398

21. شاخص های رصد جهش تولید

22. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک به زبان ساده، مطالعات توصیفی و تحلیلی

23. بررسی جایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

24. جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور 1394-1398

25. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید19

26. ضرورت بکارگیری داشبورد در مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

27. راهبردهای جمع آوری داده در نظام آماری کشور

28. مقایسه آمار وزارت بهداشت با آمار مرکز آمار ایران پیرامون موارد خودکشی ثبت شده در ایران

29. تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران

30. باروری در ایران، از سال 1396 تا 1399

31. جمعیت شهری ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کلان‌شهرها

32. جمعیت‌شناسی و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا (تأثیر کرونا بر روندهای جمعیتی)

33. راهنمای مقدماتی طبقه بندیهای استاندارد بین المللی سن 

34. تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان

35. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان کرونا

36. مقایسه روش های آماری حداقل مربعات جزیی و رگرسیون مولفه اصلی در برآورد مقادیر گچ، کربنات ها و ماده آلی خاک با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک

37. درک و استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیت

38. بررسی ساختار سازمانی و جایگاههای شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و ارائه الگو برای ایران

39. ارائه الگوی استفاده بهینه از آزمون های آماری با کاربرد پلیسی

40. استفاده از علوم شناختی در آمار رسمی مطابق با مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری-

41. ارزیابی کیفیت داده های ثبتی یا اداری برای استفاده در سرشماری ثبتی

42. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه

43. نمونه آماری و جامعه آماری18-10-1400

44. اهمیت آمار در پزشکی

45. آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

46. عدالت در توزیع جغرافیا یی تخت های بیمارستانی

47. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید 91

48. تعیین رابطه شاخص های عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران

49. ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطلاعات سلامت

50.  بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران ۱۳۹۹‏-۱۳۹۸

51. در ستایش آمار، علم داده‌ها

52. تحلیل آماری دادههای طول مدت بیکاری رند شده

53. تحلیل بهره وری تخت بیمارستانی با استفاده از یک شاخص نوآورانه

54. وضعیت نظام آماری و تولید آمارهای رسمی در کشور

55. تاثیر کوئید 19 بر سلامت روان ؛ مباحث اقتصادی اجتماعی و روابط اجتماعی

56. مقایسه شاخص های زمانی و پیامد عملیات اورژانس پیش بیمارستانی در دو روش ثبت الکترونیک با برنامه آسایار و ثبت کاغذی

57. چگونگی مواجهه با داده‌های گم‌شده

58. اشتباهات رایج آماری و روش شناختی مقالات

59. چرا ادراک عمومی از افزایش هزینه های زندگی و قیمت ها متفاوت از نرخ تورم رسمی است؟

60. ارتباط بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با شاخص های عملکردی بیمارستان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

61. جداول توافقی

62. پیش بینی جمعیت به تفکیک استان ، مناطق شهری و روستایی بر حسب جنس از سال 1396 تا 1415

63. توزیع وایبول وارون-پواسن و برآورد پارامترهای آن تحت داده‌های سانسورشده نوع دوم

63. بررسی نقش داشبورد مدیریتی الکترونیک در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در اتاقهای عمل: یک مرور نظام مند

کلید واژه ها: مقاله آمار جمعیت آمار زیستی سالنامه آماری نفوس و مسکن داشبورد مدیریت اطلاعات رشد اقتصادی سرشمارس ثبتی

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۱