مقالات آماری

تعداد بازدید:۱۷۹۷

1. تاریخچه علم آمار 

2.  ریشه و تعریف آمار

3.   هدف آمار

4.   دانشنامه آماری

5.   منابع آماری در ایران

6.   کاربرد علم آماردر بیمارستان

7.   معرفی آمار زیستی

8.   سالنامه آماری کشور

9.   آمار دروغ نمی گوید

10.  داده کاوی 

11.  داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی

12.  نمونه گیری

13.  آماری ها چه میدانند؟

14.  معرفی چند نرم افزار آماری

15.  مراحل تهیه یک طرح آماری

16.  بررسی و تحلیل روشهای تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران

17.  چرا برنامه ریزی مهم است؟ 

18. بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19. تغییرات جمعیتی کشور در 6 دهه ی اخیر

20. چشم اندازی به باروری در ایران از سال 1395 تا 1398

21. شاخص های رصد جهش تولید

22. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک به زبان ساده، مطالعات توصیفی و تحلیلی

23. بررسی جایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

24. جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور 1394-1398

25. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید19

26. ضرورت بکارگیری داشبورد در مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

27. راهبردهای جمع آوری داده در نظام آماری کشور

28. مقایسه آمار وزارت بهداشت با آمار مرکز آمار ایران پیرامون موارد خودکشی ثبت شده در ایران

29. تهیه و تدوین استانداردهای حفظ و کنترل محرمانگی آمارها در نظام آماری ایران

30. باروری در ایران، از سال 1396 تا 1399

31. جمعیت شهری ایران و آینده آن با نگاهی به جمعیت کلان‌شهرها

32. جمعیت‌شناسی و شیوع همه‌گیری ویروس کرونا (تأثیر کرونا بر روندهای جمعیتی)

33. راهنمای مقدماتی طبقه بندیهای استاندارد بین المللی سن 

34. تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سلامت بر عملکرد مالی بیمارستان

35. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان کرونا

کلید واژه ها: مقاله آمار جمعیت آمار زیستی سالنامه آماری نفوس و مسکن