رابطین شبکه ها

تعداد بازدید:۱۷۴۸

اورژانس اراک

آقای  مومنی

شبکه بهداشت و درمان آشتیان
آقای گنجی
فاطمه صادقی

شبکه بهداشت و درمان تفرش
خانم فاطمه عیسایی
خانم مینا شاهوردی

شبکه بهداشت و درمان خنداب
خانم عاطفه روغنیان
خانم فاطمه ملکی
آقای میثم نجفی

شبکه بهداشت و درمان دلیجان
آقای حسن صفری 
خانم وحیده منصوری
آقای مهدی سعیدی

شبکه بهداشت و درمان شازند
خانم ترابی
خانم شیرین ستوده
خانم چگینی

شبکه بهداشت و درمان فراهان
خانم اعظم فرمهینی
خانم زهره ملکی
آقای محمد یوسفی

شبکه بهداشت و درمان کمیجان
آقای هادی رسولی
خانم زهرا شریعتی
خانم اکرم بیات

شبکه بهداشت و درمان محلات
آقای امین
آقای مهدی رضایی
آقای محمدعلی رحیمی

مرکز بهداشت اراک
خانم اعظم کودزری
خانم سیما اسلامی
خانم فاطمه ذاکری
خانم مسعوده غلامی

کلید واژه ها: رابطین آماری