رابطین بیمارستان ها

تعداد بازدید:۱۵۶۹

بیمارستان قدس
خانم اسماعیل بیگی
آقای دلخوش

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
خانم احمدی
خانم مریم احمدی
خانم شهلا تقوایی

مرکز آموزشی درمانی امیراامومنین (ع)
آقای باقرنیا
خانم منصوره شاه محمدی

مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
آقای نظری
خانم سمیرا منتظری

مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
خانم باقری
خانم عاطفه عبداللهی
مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری
خانم منصوره خاکپور

بیمارستان امام خمینی اراک
خانم فرجی

بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
خانم صباحی

بیمارستان امام علی (ع) کمیجان
خانم بیات

بیمارستان امام سجاد آشتیان (ع)
آقای فرهی

بیمارستان والفجر تفرش
خانم ناظمی

بیمارستان 96 تختخوابی شازند
خانم خدادادی

بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان
خانم جانی

بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان
خانم عقیلی

کلید واژه ها: رابطین آماری