مطالب مرتبط با کلید واژه

نرخ بیکاری


در پاییز۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۷,۶ درصد بوده است

در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۴۱,۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب

در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸,۹ درصد بوده است

در تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۱,۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب

در بهار ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹,۲ درصد بوده است

در بهار ۱۴۰۱، به میزان ۴۰,۹ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ۰.۵ درصد کاهش یافته است

ادامه مطلب

در پاییز ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸,۹ درصد بوده است

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳,۶ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۰ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۹) ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب

گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی بهار ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران با استناد به رویکرد توسعه آمارهای رسمی کشور و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسئولین، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقدام به انتشار گزارش اختصاصی فصلی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران با استفاده از اطلاعات آماری ثبتی در دستگاه‌های اجرایی و داده‌های حاصل از آمارگیری‌های میدانی مرکز آمار ایران نموده است.

ادامه مطلب

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز ۱۳۹۹ منتشر شد

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹,۴ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب