معرفی مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

تعداد بازدید:۱۵۲۴

آقای محسن محمدی

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 26 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ سوم، مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133884-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2230

کلید واژه ها: مدیر امور پشتیبانی و رفاهی مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت آدرس محل کار خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰