آرشیو اخبار

شناسایی ۲۳ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۲۳ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۲۳ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۴۶۸ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
توانمندسازی اعضاء هیات علمی یکی از اهداف مهم و اساسی دانشگاه در سال جدید / امیدواریم با همدلی و مشارکت مردم و مسئولان هرچه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس در کشور باشیم
دکتر سید محمد جمالیان:

توانمندسازی اعضاء هیات علمی یکی از اهداف مهم و اساسی دانشگاه در سال جدید / امیدواریم با همدلی و مشارکت مردم و مسئولان هرچه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس منحوس در کشور باشیم گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در بحث اپیدمی ویروس ها، مهمترین اقدام برای کاهش شیوع هرچه بیشتر بیماری فعالیت قوی و با برنامه در حوزه ی بهداشت می باشد، نتایج بدست آمده در روزهای اخیر نشان می دهد، تصمیمات و اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با ویروس کرونا در زمان های مناسبی عملیاتی شده اند.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۲ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۲۲ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۲۲ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۴۴۵ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۵ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۵ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۵ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۴۲۳ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۸ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۸ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۴۰۸ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۱۶ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۱۶ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۱۶ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۳۹۰ نفر رسیده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۴ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

شناسایی ۲۴ مورد کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: از ظهر دیروز تا امروز و بر اساس نتایج آزمایشگاهی ۲۴ مورد جدید ابتلا به کووید۱۹ در استان شناسایی شده است و به این ترتیب مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۳۷۴ نفر رسیده است.

ادامه مطلب