آرشیو اخبار

خطر بیخ گوشمان است

خطر بیخ گوشمان است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی و شاهراه مواصلاتی بودن، خطر رخداد موج پنجم کرونا هر لحظه وجود دارد.

ادامه مطلب