آرشیو اخبار

ارائه خدمت در ۱۰ بخش مجزا دانشکده دندانپزشکی

ارائه خدمت در ۱۰ بخش مجزا دانشکده دندانپزشکی

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دانشکده دندانپزشکی در ۱۰ بخش مجزا به ارائه خدمات مختلف دندانپزشکی از جمله ارتودنسی، جراحی دهان، لثه جرم گیری، ترمیمی، درمان‌ریشه، رادیولوژی، پروتزهای دندانی دندانپزشکی کودکان و غیره با تعرفه دولتی می پردازد.

ادامه مطلب