پرسش‌های متداول


نحوه دریافت رفاه کارت چگونه است ؟  

همکاران محترم با مراجعه به محل دریافت حقوق نسبت به پر کردن فرم مربوطه و تایید آن توسط مدیر امور مالی اقدام و با هماهنگی با فروشگاه رفاه نسبت به اخذ رفاه کارت اقدام می نمایند.

کلید واژه ها: رفاه کارت

جهت استفاده از تسهیلات آموزشی و تفریحی استخر چگونه باید عمل کرد؟  

در بازه زمانه مشخص شده به سامانه رفاهی دانشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از تسهیلات مربوطه بهره مند گردید.

کلید واژه ها: استخر

جهت استفاده از امکانات اسکان دیگر دانشگاههای علوم پزشکی چگونه باید اقدام نمود؟  

جهت استفاده از امکانات اسکان دانشگاههای علوم پزشکی کشور می بایست با مراجعه به پرتال دانشگاه مربوطه و یا تماس تلفنی از جرییات پذیرش آنها کسب اطلاع و نسبت به رزرو مهمانسرا اقدام نمود

کلید واژه ها: میهمانسرا

جهت استفاده از امکانات اسکان در هتل  مشهد  و چابکسر چگونه باید عمل کرد؟  

با مراجعه به ساماه رفاهی دانشگاه به آدرس:refahi.arakmu.ir و وارد نمودن کد ملی و انتخاب رزرو هتل نسبت به ثبت نام و اخذ کد رهگیری اقدام و از تسهیلات مربوطه استفاده نمایید.

کلید واژه ها: هتل مشهد و چابکسر

لطفا راهکار چگونگی اخذ گواهی ضمانت حقوقی و گواهی حقوقی را بیان فرمایید؟  

پرسنل ستاد:جهت اخذ گواهی حقوقی و گواهی ضمانت حقوقی می بایست به سامانه رفاهی دانشگاه به آدرس refahi.arakmu.ac.ir  مراجعه نموده ،گزینه درخواست گواهی را انتخاب کرده،نوع گواهی را انتخاب نمایید و پس از پر کردن فرم مربوطه گزینه تایید و ارسال را کلیک می نماییم.
پرسنل دیگر واحدها:با مراجعه به واحد مالی و یا امور اداری محل خدمت فرم گواهی را بصورت دستی پر نموده و گواهی مربوطه را از مسوول مربوطه اخذ می نمایند

کلید واژه ها: گواهی حقوق و ضمانت