آرشیو اخبار

تحویل مدارک قبول شدگان مرحله اول آزمون استخدامی قراردادی مورخ ۹۹/۷/۲۴

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون قراردادی مورخ ۲۴/۷/۹۹برگزارشده توسط سنجش پزشکی می رساند در روزهای شنبه  مورخ ۰۶/۱۰/۹۹ لغایت سه شنبه ۰۹/۱۰/۹۹ با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک مراجعه نمایید .

ادامه مطلب