آرشیو اخبار

جلسه متناسب سازی کوریکلوم های آموزشی با موضوع مرجعیت علمی دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی)

در این جلسه موضوع تغییر در سرفصل دروس رشته های مختلف در دانشکده های دانشگاه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این موضوع ارائه درس یک واحدی "آلاینده ها و سلامت" به صورت حضوری به دانشجویان رشته پزشکی با هماهنگی معاونت آموزشی و دانشکده مربوطه نیز در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

ادامه مطلب