آرشیو اخبار

مشارکت عضو هیئت علمی کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه در نگارش کتاب

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در فصل هفتم این کتاب بر روی روش های تصفیه آب و فاضلاب بر مبنای کاربرد امواج فراصوت تمرکز شده است. در این فصل به تصفیه آلاینده های آلی با اثرات دراز مدت بهداشتی نظیر سرطانزایی با استفاده از ترکیب امواج فراصوت و اکسید کننده های متداولی نظیر ازن و پراکسید هیدروژن پرداخته شده است. تجزیه و حذف میکروپلاستیک های موجود در محیط های آبی با استفاده از امواج فراصوت نیز از جمله مطالب این قسمت از کتاب می باشد. همچنین به پیشرفت های اخیر در خصوص ساخت کاتالیست جهت فرآیندهای تصفیه پیشرفته آب و فاضلاب با تکیه بر دستاوردهای تیم نویسندگان نگارش کتاب اشاره شده است.

ادامه مطلب

اولین جلسه کمیته برگزاری سمینار" آلاینده ها و سلامت

در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و مسئول کارگروه مرجعیت علمی و اعضای هیئت علمی برگزارشد، از سری جلسات کمیته های مرتبط با موضوع مرجعیت علمی در مورد نحوه برگزاری سمینار علمی مرتبط با رسالت آکادمیک تمایز یافته دانشگاه ( آلاینده های محیطی و صنعتی)، سطح برگزاری، محدوده جغرافیایی برگزاری رویداد، محورها و هزینه های آن بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد جهت پیشبرد بهتر کار، با معاونت محترم تحقیقات و فناوری هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

ادامه مطلب

جلسه کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی

این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی عضو کمیته تخصصی برگزاری جشنواره پروپوزال نویسی دانشجویی در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره، محورهای جشنواره، تاریخ های مهم این رخداد علمی و نحوه تقدیر از برگزیدگان رایزنی شد. همچنین مقرر گردید با هماهنگی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، مسیر ثبت و تایید پروپوزال های منتخب تسریع گردد.

ادامه مطلب