آرشیو اخبار

جلسه کارگروه مرجعیت علمی با محوریت بررسی عملکرد کمیته های تخصصی

جلسه کارگروه مرجعیت علمی درتاریخ ۸/۸/۱۴۰۲ با حضور اعضای هیئت علمی کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی مدعو در راستای پیگیری پیشرفت کار کمیته های تخصصی، تعیین مسئولیت های جدید و نیز بررسی محدودیت های موجود برگزار گردید.  در این جلسه مقرر گردید با هماهنگی و مساعدت معاونت تحقیقات و فناوری به تحقیقات و نتایج تحقیقات (مقاله و کتاب) مرتبط با مأموریت ویژه دانشگاه (آلاینده های محیطی و صنعتی) امتیازات ویژه شامل تسریع در پروسه تصویب و نیز مشوق مالی تعلق گیرد.

ادامه مطلب