آرشیو اخبار

برنامه درسی آلاینده ها و سلامت برای دانشجویان پزشکی عمومی بر اساس مدل کرن

در راستای مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، دو خلاصه مقاله استخراج شده از طرح طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی آلاینده ها و سلامت برای دانشجویان پزشکی عمومی بر اساس مدل کرن (مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی- نصر) در بیست و سومین همایش آموزش پزشکی کشور (۱۴۰۱) ارائه شد.

ادامه مطلب