نظر شما در مورد خدمات و امکانات ارائه شده در مرکز بهداشت و درمان شهرستان فراهان چیست ؟

اطلاعات فردی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی :*نام کامل
  1
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  2
 • شماره تماس :*
  3
 • ایمیل*
  4
 • نظر سنجی*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • امکانات*امتیاز بدهید
  6