بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۶۷۶
بهداشت محیط
  

نام و نام خانوادگی: عماد محمد طالبی

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: emadtalebi12@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 104

آدرس:فراهان - فرمهین - بلوار شهید فهمیده - شبکه بهداشت شهرستان فراهان

  

نام و نام خانوادگی:  مرتضی یوسفی

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: mortezayosefi448@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 104

آدرس:فراهان - فرمهین - بلوار شهید فهمیده - شبکه بهداشت شهرستان فراهان

  

شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

6. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

7. بازدید و کنترل استخرهای شنا ؛

8. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

9. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

10. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

11. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

12. مبارزه با حشرات و جوندگان

13. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

14. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

15. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

16. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

17. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

18. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی ؛

19. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛

21. اجرای روستای سالم؛

22. بهسازی محیط روستا؛

23. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان؛

24. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

25. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

26. اجرای طرح امنیت غذا؛

27. اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی؛

28. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛

29. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛

30. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.

کلید واژه ها: بهداشت محیط

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱