ریاست

تعداد بازدید:۳۹۰۴
  

نام و نام خانوادگی: مرتضی اخضری

رشته تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک: mortezaakhzari@gmail.com

تلفن مستقیم: 33446222

آدرس:فراهان - فرمهین - بلوار شهید فهمیده - شبکه بهداشت شهرستان فراهان

سوابق اجرایی

  • معاون پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر
  • مدیرحراست دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • مدیر مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
  • مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: مرکز بهداشت شهرستان فراهان

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۲